• May 23, 2021

สูตรลดหุ่น

สูตรลดหุ่น เห็นผลภายใน 7 วัน สูตรลดหุ่น เป็นที่นิยมในหมู่กลามวัยรุ่น ที่อยากจะมีหุ่นที่ดี เหมือน ดารา นักร้อง ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือ ว่าชาย ต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ให้เกิด สูตรลดหุ่น น้ำหนักมาขึ้น   แต่ต้องดูและศึกษาวิธีที่ส่งผล ที่ไม่ดีต่อร่างกายน้อยที่สุด แต่ก็มีคนกลุ่มมากที่สนใจ สูตรลดน้ำหนักที่ชัดผลได้เร็ว จึงเลือกที่จะอดอาหาร ผลเสียจาการอดอาหาร ทำให้ร่างกายเกิดภาวะ ขาดอาหารทำให้ การเผาผลาญพลังงาน เนื่องจากการได้รับ สารอาหารที่น้อยจนเกินไป ไม่เพียงพอที่ร่างกายต้องการ ร่างกายจะเรียนรู้ และ หาวิธีการเอาชีวิตรอด จากภาวะการขาดอาหาร โดยลดการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานที่สูงลง และ ค่อย ๆ สลายโปรตีนที่กล้ามเนื้อ มีลงมา เมื่อกล้ามเนื้อมีโปรตีนที่น้อยลง จึงทำใหการเผาผลาญพลังงานระหว่างงวันน้อยลงตาม สูตรลดหุ่นร่างกายจะปรับกลไกล เข้าสู่สภาวะจำศีลโดยสั่ง ให้ใช้พลังงานระบบร่างกายให้เท่า ๆ กันเกิดความอ่อนล้า การลดน้ำหนักเยอะ ๆ แบบเร่งลัด อาจเกิดการจิตตก ได้แล้วกลับมาอ้วนใหม่ เป็นสูตรที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ในกิจวัตรประจำวัน เนื่องด้วยมีการจำกัดปริมาณ และ…

Read More