• December 18, 2021

Dumpster diving

Dumpster diving หมายถึงการคุ้ยหาของเหลือทิ้งในถังขยะในชุมชน หรือตามสถานที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ของเหลือทิ้งพวกนี้ถูกทิ้งในฐานะ “ขยะ” แต่คนที่ไปคุ้ยมองหาสิ่งที่ยังไม่ถือว่าเป็นขยะ เช่น อาหารที่ถูกทิ้งจากร้านอาหาร หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยังรับประทานได้ แต่เหตุที่นำไปทิ้งเพราะมันหมดอายุ หรือไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ.เราเคยรายงานไปหลายครั้งแล้วว่า “ของเหลือ” พวกนี้ยังบริโภคได้แต่ถูกทิ้งเพราะมาตรฐานของภาคธุรกิจที่เข้มงวดเกินไปเรื่องวันหมดอายุ ของที่ยังกินได้ปริมาณมหาศาลจึงถูกทิ้งลงถังในแต่ละวันจำนวนมหาศาล และการไปทำ Dumpster diving ก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วย เพราะเกี่ยวกับความกังวลของภาครัฐเรื่องสุขอนามัย.แต่นักเคลื่อนไหวหลายคนไม่เชื่อที่รัฐสั่ง พวกเขาเชื่อว่าอาหารไม่ควรถูกทิ้งทั้ง ๆ ที่ยังกินได้ นักกิจกรรม Dumpster diving ต่อต้านอำาจรัฐด้วยวิธีนี้และถูกจับกุม เช่น นักประดาน้ำชาวเบลเยียมและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเล่นว่า Ollie ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนในข้อหานำอาหารออกจากถังขยะที่ซูเปอร์มาร์เก็ต AD Delhaize ในเมืองบรูจส์ คดีของ Ollie ทำให้เกิดการประท้วงในเบลเยียมเกี่ยวกับข้อห้ามที่เข้มงวดเรื่องอาหารที่ถูกทิ้ง.บางประเทศ มีกฎหมาย ที่เข้มงวดมาก เช่น ใน England Canada และ Germanyอาจตั้งข้อหาโจรกรรมได้เลย แต่ในเยอรมนีตำรวจอาจจะทำเป็นไม่สนใจคดีแบบนี้เพราะมูลค่าของ “ทรัพย์สิน” มันต่ำมาก และในทางปฏิบัติมันก็เป็นขยะไปแล้ว แต่ที่มันเป็นข้อหาหนักก็เพราะบางทีมีการบุกรุกถังขยะในพื้นที่่ส่วนบุคคล.แต่มันไม่ใช่แค่การลักลอบไปขนอาหารเหลือมาเพื่อกินต่อเท่านั้น แต่เป็นการประท้วงแบบหนึ่งด้วย นั่นคือการประท้วงภาคธุรกิจ ภาครัฐที่ “สมคบกัน”…

Read More