• November 6, 2021

COP26

ฟาติห์ บิรอล (Fatih Birol) ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) กล่าวกับผู้ร่วมประชุมในที่ประชุม COP26 ว่าถึงแม้จะมีการมองโลกในแง่ร้ายก่อนการเจรจา COP26 แต่ถ้าลงมือทำจริง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่สัญญากันไว้ในที่ประชุม มันจะช่วยไม่ให้โลกเราร้อนขึ้นได้ถึง 1.8 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ไม่ให้ร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเสียอีก.มันไม่ใช่แค่นั้น IEA ยังเคยประเมินด้วยว่า จากพันธกรณีของรัฐบาลทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซให้เหลือ “ศูนย์สุทธิ” รวมกับคำมั่นสำคัญที่จะจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลก หากมีการบรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่จะช่วยไม่ให้โลกร้อนขึ้นได้ถึง 2.7 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าเป้า 2 องศาเซลเซียสที่เป็นระดับแมกซิมั่มที่ห้ามไม่ให้โลกร้อนเกินกว่านั้น เพราะหายนะที่แก้ไขไม่ได้จะตามมา.ในระหว่างการอภิปรายในกลาสโกว์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บิรอลกล่าวว่า เขาขอให้เพื่อนร่วมงานของเขาที่ IEA ทดสองแบบจำลองสภาพภูมิอากาศอีกครั้งโดยถามว่า “จะเป็นอย่างไรหากคำมั่นสัญญาทั้งหมดที่ประกาศ … จะถูกนำไปใช้”.ทีมของเขารายงานผลเมื่อคืนวันอังคารซึ่งบอกว่า “มีความหวังอย่างมาก” เขากล่าว.นั่นหมายความว่าถ้าโลกของเราร่วมแรงร่วมใจกันจริง ๆ จัง ๆ ก็จะสามารถสกัดกั้นหายนะได้ ปัญหามีเพียงเรื่องดียวคือโลกของเรามีแต่แผนการ แต่การลงมือทำไม่เต็มที่ คำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่ให้ไว้ในการประชุม COP26 จึงถูกปรามาสว่า ไม่มีทางทำได้หรือเป็นเพียงการขายฝัน.นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศบางคนยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อผู้อำนวยการของ IEA เช่น…

Read More