• October 26, 2021

สวนลอยบาบิโลน

ในยุคโบราณมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เรียกว่า “สวนลอยบาบิโลน” (Hanging Gardens of Babylon) จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรักในปัจจุบัน มันสร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 แห่งกรุงบาบิโลเนีย ให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อ พระนางอมีทิส.สวนลอยถูกสร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีความสูงประมาณ 75 ฟุต กินพื้นที่ 400 ตารางฟุต ระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนพุ่มชนิดต่าง ๆ มีระบบชลประทานชักน้ำจากแม่น้ำยูเฟรตีสไปทำเป็นน้ำตกและนำไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปี.ส่วนลอยหายสาบสูญไปหลายพันปีแล้วและทุกวันนี้ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า ที่ตั้งของมันอยู่ที่ไหน แต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อเลียนแบบมันแม้ว่าจะไม่รู้จักหน้าตาที่แท้จริงของสวนลอย แต่พวกเขาเชื่อว่าคอนเซปต์ชองสวนลอยจะต้องเป็นแบบนี้.The Farmhouse โปรเจกต์ของบริษัทสถาปนิก Precht ก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์คล้าย ๆ กับสวนลอย มันไม่ใช่สวนลอยฟ้าเพื่อใช้พักผ่อนใจอย่างเดียว แต่มีแนวคิดมาจากความพยายามที่จะเชื่อมโยงผู้คนในเมืองเข้ากับกระบวนการปลูกอาหารอีกครั้ง เพราะนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม เราแยกตัวออกจากอาหารของเรา ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้คนและสุขภาพของสิ่งแวดล้อม.พวกเขาจึงออกแบบอาคารสูงที่โครงสร้างภายนอกแบบ A-Frame ดูคล้ายปราสาทไพ่ (house of card) โดยใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้าง และใช้แผ่นไม้ลามิเนตแบบไขว้ใช้ในการก่อระบบโมดูลาร์ของโครงสร้าง ถึงแม้จะใช้ไม้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า แต่พวกเขามองไปที่ประโยชน์ในระยะยาวของไม้มากกว่า (แน่นอนป่าเชิงอุตสาหกรรมปลูกซ่อมแซมได้).นั่นก็เพราะกระบวนการทางวิศวกรรมโครงสร้างที่ใช้ไม้ใช้พลังงานน้อยกว่าเหล็ก ซีเมนต์ หรือคอนกรีต และผลิตก๊าซเรือนกระจกน้อยลงในระหว่างการผลิต นอกจากนี้…

Read More