• August 24, 2021

วิธีไหว้พระในบ้านอย่างถูกต้อง

วิธีไหว้พระในบ้านอย่างถูกต้อง จะต้องไหว้อย่างไรถึงจะดี วิธีไหว้พระในบ้านอย่างถูกต้อง : การจัดวางตำแหน่ง บนโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระพุทธรูป แนะนำว่าควรที่จะ ทำการจัดวาง เครื่องสักการะบูชา สำหรับกราบไหว้พระพุทธรูป ภายในบ้านให้ครบถ้วน และก็ควรที่จะจัดอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดใหม่อยู่เสมอ ได้แก่ ( ธูป ) หมายถึงสิ่งสำหรับ บูชาสักการะ พระพุทธเจ้า ( เทียน ) หมายถึงสิ่งสำหรับ บูชาสักการะ พระธรรม ( ดอกไม้ ) หมายถึงสิ่งสำหรับ บูชาสักการะ พระสงฆ์ แนะนำว่าควรจะต้อง มีพระพุทธรูป ที่เป็นพระประธาน โดยให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และก็ควรที่มีการ นำมาจัดวางไว้ในตำแหน่งที่สูงสุด จองโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระ โดยอาจจะเลือกเป็น พระพุทธรูปกระจำวันเกิดของเราก็ได้เช่นเดียวกัน เพื่อที่เวลากราบไหว้บูชา ก็จะได้ไหว้พระประจำวันเกิดไปพร้อมๆกันนั่นเอง แนะนำให้จัดวางพระองค์อื่นๆ ไว้ตามลำดับ ได้แก่ ตำแหน่งองค์ที่รอง มาจากพระพุทธรูป ก็ควรจะวางไว้ใน ตำแหน่งของพระอรหันตสาวก ซึ่งจัดเป็นพระในยุคพุทธกาล ได้แก่…

Read More