• August 10, 2021

ลดความเครียด

วิธี ลดความเครียด กับงานวิจัยจากคน 30,000 คน พบว่า ร่างกาย ตอบสนองตามที่ “ใจคิด” ผลการวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเครียด อาการของความเครียด มันทำให้หัวใจเต้นแรงลมหายใจถี่ขึ้น และเหงื่อออกบนหน้าผาก แต่ขณะที่ความเครียดกลายเป็นศัตรูทางสุขภาพของคนส่วนใหญ่ ความเครียดทำให้คนป่วย มันทำให้คนเป็นได้ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคหัวใจ โดยพื้นฐานคนจะมองว่าความเครียดเป็นศัตรู แต่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำให้แม้แต่นักจิตวิทยาด้านสุขภาพยังต้องคิดใหม่ งานศึกษาชิ้นนี้ติดตามผู้ใหญ่จำนวน 30,000 คน ในสหรัฐฯ เป็นเวลา 8 ปี เพื่อดูที่สถิติการตายของคนในรัฐคนอเมริกันที่ตายก่อนวัยอันควร ไม่ใช่เพราะความเครียด แต่เพราะ ความเชื่อที่ว่า “ความเครียดนั้นไม่ดีกับตัวคุณ” ต่างหาก! แต่เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความเครียด มันจะเปลี่ยนการตอบสนองต่อร่างกายได้โดยทั่วไป เราแปลความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเหล่านี้ ว่า ความวิตกกังวล เหมือนสัญญาณที่ว่าเราจัดการกับความเครียดหรือ ลดความเครียดได้ไม่ดีนัก ถ้าถามว่าความเครียด มันดียังไง และมีวิธี ลดความเครียด อย่างไร? 1. อย่าลืมว่าขณะที่เราเครียดหัวใจเราจะเต้นแรง การที่หัวใจเต้นแรงมันจะทำให้ร่างกายตื่นตัว เตรียมพร้อมสำหรับการทำอะไรที่ท้าทาย 2. ปฏิกิริยาตอบสนองความเครียด จะทำให้คุณหายใจเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมันทำให้ออกซิเจนไปที่สมองคุณมากขึ้น 3. อัตราการเต้นหัวใจจะสูงขึ้น และเส้นเลือดจะหดตัวลง…

Read More