• May 10, 2022

พันธุกรรม

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในลอสแองเจลิส ซึ่งทำการวิจัยทาง พันธุกรรม เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลระบุว่าในเวลานี้มีโลมาวากีตา (Vaquita) เหลืออยู่เพียง 10 ตัวเท่านั้นในโลก ซึ่งพวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆของอ่าวแคลิฟอร์เนียในเม็กซิโกโลมาวากีตา เป็นโลมาที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีความยาวเฉลี่ย 150 ซม. (เพศเมีย) หรือ 140 ซม. (เพศผู้) เป็นสัตว์จำพวกวาฬที่มีชีวิตที่เล็กที่สุด สปีชีส์นี้และใกล้จะสูญพันธุ์โดยขณะนี้ถูกขึ้นบัญชีแดงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งโดย IUCN Red Listจำนวนของวากีตาที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากติดอวนจากจับปลาเชิงพาณิชย์และการใช้อวนติดตาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการประมงที่หวังจะจับปลาโตโตอาบา (Totoaba) ซึ่งเป็นปลาที่เข้าข่ายใกล้สูญพันธุ์เช่นกัน เพราะปลูกจับป้อนตลาดยาจีน ทำให้การประมงในแถบอ่าวแคลิฟอร์เนียทำร้ายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างน้อย 2 ชนิดการศึกษาเรื่องวากีตาเพิ่งจะมีในปลายทศวรรษ 1980 เท่านั้น จึงไม่ทราบจำนวนในทางประวัติศาสตร์การสำรวจวากีตาแบบครอบคลุมครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1997 และในตอนนั้นประมาณประชากรที่ 567 ตัว แต่ 10 ปีต่อมาเท่านั้น ในปี 2007 คาดว่าลดลงฮวบเหลือ 150 ตัวมันยังไม่หยุดแค่นั้น ( Abundance Complete ) ของ Population ณ ปี 2018…

Read More