• April 12, 2022

ผู้ว่าฯ

การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2565 คึกคักมาก่อนการเปิดรับสมัครและคราวนี้ยังมีผู้สมัครลงชิงเก้าอี้หลายสิบคน ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ กทม.ร้างการเลือกตั้งมานานด้วยคำสั่ง คสช.คนกรุงเทพฯ ใช้บริการผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากการแต่งตั้งยาวนานถึง 7 ปีแต่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างน่าผิดหวังและประจักษ์ชัดก็คือความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ ไม่สอดคล้องกับคำว่า “กรุงเทพ ชีวิตดีที่ลงตัว” เพราะปัญหาที่หมักหมมไม่ได้รับการแก้ไขอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารเมืองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเมืองน่าอยู่ที่มากพอทำให้หลายปัญหาไม่ได้รับการปัดกวาด ไม่ว่ามลพิษอากาศ น้ำท่วม การจราจรติดขัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพิ่มย่าน หรือเมืองน่าเดินที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมือง ฯลฯรศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) บรรยายายเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ไว้ในงานเสวนาผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม.กับการบริหารจัดการขยะ น้ำ และอากาศ หัวข้อ “การจัดการคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร” น่าสนใจอาจารย์วงศ์พันธ์ ระบุว่า ย้อนหลังไป 10 ปี คุณภาพอากาศมีการปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับจนเป็นที่น่าพอใจของหน่วยงานรัฐ แต่เมื่อเทียบมาตรฐานต่างประเทศทางองค์กรพัฒนาเอกชนบอกว่า ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเทียบกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)ในปี 2005 หรือ 17 ปีก่อน WHO แนะนำ ค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5รายปีอยู่ที่ 10…

Read More