• June 29, 2021

จักรวาล

จักรวาล ภาพรวมของจักรวาล และเอกภพ จักรวาล และเอกภพ โดยสองคำนี้นั้น มีความหมายที่เหมือนกัน ซึ่งตรงกับคำว่า Universe ซึ่งหมายถึง หลายสิ่งหลายอย่าง และทุกสรรพสิ่ง ที่มีมาทั้งหมดทั้งปวง โดยจักรวาลนั้น เป็นภาษาคำพูด เอกภพเป็นภาษาทางวิชาการ แต่ว่าในสังคมทั่วไปในปัจจุบัน เรามักนิยมใช้คำว่า ( จักรวาล ) เช่น ท่องอวกาศสำรวจจักรวาล โดยเรามักจะใช้คำว่า ( เอกภพ ) และในโอกาสที่เน้นว่า ทุกอย่างนั้น เป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น เอกภพที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อหนึ่งหมื่นห้าพันล้านปีมาแล้ว และปัจจุบันเอกภพกำลังขยายตัว จักรวาล และวิชาดาราศาสตร์ จักรวาลและวิชาดาราศาสตร์ ( Astronomy ) โดยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการ ศึกษาธรรมชาติ ที่เกิดเป็นวัตถุท้องฟ้า และเมื่อทำการค้นหา ความจริงของจักรวาล โดยการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ โดยนักดาราศาสตร์ เป็นวิชาที่เก่าแก่มากที่สุด ของมนุษย์ชาติ และเมื่อมองย้อนไปในอดีต ก็จะพบได้ว่า ชาติมหาอำนาจ และทุกอารยธรรมนั้น ก็ล้วนให้ความสำคัญ…

Read More