• May 18, 2021

กีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาที่มีศิลปะอีกอย่าง เพราะมาสารถว่ายน้ำได้ตั้งแต่ ดึกดำบรรพ์ ยิ่งมี่พื้นที่อาศัยอยู่ ติดกับชายหาด หรือ ว่าชายทะเล จะมีการฝึกหัดว่ายน้ำกันมา ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล  การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง และในปัจจุบันมีการแข่งขันว่ายน้ำได้หลากหลายมาก การว่ายน้ำได้วิวัฒนาการก้าวหน้าเป็นอย่างมาก วิธีการว่ายน้ำได้รับการปรับปรุง    เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเร็วขึ้นมาเสมอ ในบรรดานักว่ายน้ำทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  แลนเคเชียร์ และ ชาวออสเตเรีย ได้ว่าน้ำแบบที่ปรับปรุงมาจากชัดเจน เป็นการครองตำแหน่องชนะเลิศของโลกเมื่อปี พ. ศ 2449-2415 ปัจจุบัน    กีฬา ว่ายน้ำในไทยได้รับความนิยม ความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น ในทุกรอบการแข่งขันแต่ละปี  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ  กีฬาว่ายน้ำ ไว้ในหลักสูตรเกือบทุกระดับ มีการจัดการแข่งขันตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับประเทศ  กีฬาระดับนักศึกษา กีฬาระดับเยาวชน กีฬาแห่งชาติ และกีฬาชิงแชมป์ประเทศ  กีฬา  จะมีการจัดแข่งขันในระดับ เอเชียร์ เอเชียเกมส์  ชิงแชมป์โลก กีฬาประเภทของ กีฬาว่ายน้ำ กีฬาประเภทของ กีฬาว่ายน้ำ  ว่ายน้ำได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี พ. ศ 2436 และได้จัดการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนทั่วไป และ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิก มีการพัฒนากีฬาว่ายน้ำนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับ โดยผู้คิดประเภทของการว่ายน้ำ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสร้างความตื่นเต้น ให้กับการแข่งขันมากขึ้น ประเภทของการแข่งขัน >ฟรีสไตล์  50 เมตร  / 100 เมตร /…

Read More