• July 6, 2021

คุณธรรมคำสอน

คุณธรรมคำสอน

คุณธรรมคำสอน 5 คำสอน จากสมเด็จพระสังฆราช

คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 1

มนุษย์ หรือคน ที่แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มีความรู้สูง ดังนั้นเราจึงจะเห็น ได้ว่าคนที่มีพื้นปัญญาสูง มากกว่าสัตว์ดิรัจฉาน เป็นอย่างมาก แน่นอนว่ามนุษย์นั้น มีความสามารถ ในการเปรียบเทียบในความดี ความชั่ว รู้ว่าอะไรควร หรือไม่ควรทำ รู้จักความละอาย รู้จักเกรง รู้จักปรับปรุง สร้างสรรค์ ที่จะเรียกว่าวัฒนธรรม อารยธรรม และศาสนา เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความดี ที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะทางปัญญา ที่เป็นรัตนะ โดยส่องสว่าง และนำทางแห่งชีวิต แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีความมืด ที่มักมากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ และความืดที่สำคัญนั่นก็คือ ความเกิดกิเลสในจิตใจ และกรรมเก่าทั้งหลายทั้งปวง

คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 2

แน่นอนว่า คำว่าชีวิตนั้น มิได้มีความหมายเพียง แค่ความเป็นอยู่ แห่งร่างกาย แต่ยังหมายถึง ความสุข ความทุกข์ ความเจริญ และความเสื่อม ของบุคคลในทางต่างๆ ด้วยบางคนที่มีปัญหาว่า จะวาดภาพการดำรงชีวิตของตัวเอง ได้อย่างไรในอนาคต หรืออะไรควรที่จะ เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตกันแน่ และจะไปถึงจุดหมายนั่น หรือการนึกวาดภาพนั้นด้วยสาเหตุอะไร และประกอบไปด้วยปัญหาอะไรได้บ้าง แน่นอนว่าคำตอบ ที่จะตอบได้อย่างตรงจุด ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเรานั้นไม่สามารถ รู้ได้ว่าทางแห่งชีวิต ของแต่ละบุคคลนั้น ที่มีกรรมกำหนดไว้นั้น เป็นอย่างไร และถ้าหากวาดภาพของชีวิต ในอนาคตเอาไว้ เกินวิสัยของตนเอง ที่จะพึงถึง แบบที่เรียกว่า การสร้างวิมานบนอากาศ ก็จะเกิดความสำเร็จ ขึ้นมาไม่ได้แน่ หรือแม้ว่าการวาดภาพชีวิตไว้ ในวิสัยที่สามารถพึงได้ แต่สาเหตุที่จะอุปการะ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้นได้ ก็ยากอีกเหมือนกัน ที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมาได้

คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 3

มนุษย์เรานั้น เกิดมาพร้อมตัณหา มีความอยาก และกรรม เพื่อสนองให้แก่ตัณหาตนเอง ตัณหาและกรรมนั้น จึงเป็นตัวอำนาจ หรือเป็นตัวสร้างให้ คนเราเกิดมา แล้วใครกันเล่า เป็นผู้สร้างอำนาจนี้กันแน่ ตอบได้เลยว่า สิ่งนั้นก็คือตนเอง นั่นก็เป็นเพราะ ตนเองนั้นเป็นคน อยากเอง และเป็นผู้ทำกรรมเอง ฉะนั้นแล้ว ตัวเราเองนั่นแหละ ที่เป็นผู้สร้างให้ตัวเองเกิดมาอนุมาน จะเห็นตามคำของผู้ ตรัสรู้นี้ ในปัจจุบัน โดยจะสมมุติว่า อยากเป็นผู้แทนราษฎร ก็ทำการสมัคร เพื่อรับเลือกตั้ง และทำการหาเสียง เมื่อได้ชนะคะแนน ก็เป็นผู้แทนราษฎร และนี่ก็คือความอยาก ที่เป็นสาเหตุให้ทำกรรมขึ้นมา คือการทำการต่างๆ ตั้งแต่การสมัคร หาหาเสียง เป็นต้น ซึ่งก็เป็นสาเหตุ ที่ทำให้ได้รับผล คือ ได้เป็นผู้แทนราษฎร นั่นเอง

คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 4

การเกิดความเปลี่ยนแปลง ในชีวิตของคนเรา หรือของโลก นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ได้แปลกประหลาดอย่างใด และเมื่อจะสรุปให้สั้นก็คือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้ง 4 สิ่งนี้เมื่อย่อลงมาเป็น 2 คือความเกิด และความดับ ของชีวิต ทุกชีวิตนี่เรียกคติธรรมดา แปลว่า ความเกิดที่เป็นไปตามธรรมดา ความไม่สบายใจของทุกสิ่งอย่าง ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรง ชี้ว่าเป็นทุกข์ คนทุกคนจะต้อง เจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก และพลัดพรากจากสิ่งซึ่งเป็นที่รัก ปรารถนาและไม่ได้สมหวัง ก็เกิดทุกข์โศกต่างๆ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัส และเรียกสิ่งนี้ว่า เป็นทุกข์โลก หรือชีวิต ที่ประกอบไปด้วยทุกข์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น ทุกข์จึงเป็นความจริง ที่โลกหรือทุกชีวิตที่ต้องเผชิญ

คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 5

ชีวิตของคนเรา เติบโตขึ้นมา เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยความเมตตากรุณา จากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้น ก็คือ เมตตา กรุณา จากบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหาย และถ้าหากไม่ได้รับความเมตตา ก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้ว เพราะการถูกทอดทิ้ง และเมื่อคนเรานั้น เติบโตมาจากความเมตตากรุณา เรานั้นก็จะต้อง มีความเมตตากรุณาต่อชีวิตของคนอื่น ซึ่งวิธีการปลูกฝั่งความเมตตากรุณา ก็คือ ต้องตั้งใจ เพื่อปรารถนาให้เขานั้นมีความสุข และตั้งใจปรารถนา เพื่อให้เขาปราสจากความทุกข์ โดยเริ่มมาจากการ เมตตาต่อตัวเองก่อน แล้วให้คิดไปถึงคนที่ใกล้ชิด คนที่เรารัก ก็จะทำให้เกิดความเมตตาได้ง่าย แล้วค่อยๆ คิดไปให้ความเมตตา ต่อคนที่ห่างออกไปตามลำดับ

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิว ท่องเที่ยวเกาะสวยในฝัน น่าดูแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>  vnlabcode  ขอบคุณที่รับชมนะคะ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *